Vývoj kauzy Hostince U Brabců. Hrozí demolice budovy už v lednu?

Prosecká náves dnes

V červnu 2015 jsme předali radě Městské části (MČ) Praha 9 podnět k ochraně historické a památkové lokality na území starého Proseka v okolí kostela sv. Václava, s cílem zabránit likvidaci tohoto unikátního pozůstatku bývalé vsi Prosek. V dubnu 2016 jsme na popud místních obyvatel zformulovali petici a v souladu s jejím obsahem jsme se […]

DOKUMENT: Interpelace na starostu Prahy 9

V úterý 20. září 2016 se uskutečnilo jednání zastupitelstva Prahy 9. Na něm jsme vyzvali starostu k zachování Starého Proseka. Přinášíme text celé interpelace, který byl starostovi zaslán také písemně.  Žádám starostu Městské části Praha 9 (MČ) pana Ing. Jarolíma, aby se zasadil o zachování historické lokality na Proseku v okolí kostela sv. Václava. Jelikož se […]

Radnice podá další žádost o vyhlášení Ochranné zóny na Starém Proseku. Tento krok podporujeme

Prosecká náves

V pondělí 16. května 2016 jednali zástupci iniciativy ProProsek a radnice Prahy 9 na Národním památkovém ústavu (NPÚ). Na Starém Proseku by mohla vzniknout ochranná zóna kolem kostela sv. Václava. Po nedávné dohodě s radním Městské části Praha 9 (MČ) Markem Doležalem se ProProsek bude podílet na sestavení pracovní skupiny odborníků, kteří se zaměří na vytvoření […]

Starý Prosek památkovou zónou nebude, rozhodlo ministerstvo kultury

Prosecké korzo

Ministerstvo kultury vydalo zamítavé stanovisko k památkové zóně Starý Prosek. Je to reakce na druhou žádost Městské části Praha 9, se kterou se na resort obrátil místostarosta Adam Vážanský na podnět iniciativy ProProsek. ?V současné době jsou na území Starého Proseku prohlášeny čtyři kulturní památky (sloup, socha, fara a kostel). Ostatní historické stavby jsou již […]

Hrozí demolice hostince U Brabců?! Podepište petici Za záchranu Starého Proseka!

Hostinec U Brabců

STÁHNOUT PETICI (pravým tlačítkem myši vyberte příkaz Uložit soubor jako) PODEPSAT PETICI ONLINE Petice za odkup a následnou rekonstrukci Hostince U Brabců městskou částí Praha 9 a za zachování historického jádra bývalé vsi Prosek dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a žádost dle § 7 písmeno […]

Odpověď z ministerstva kultury: Vyhlášení památkové zóny Starý Prosek teď posuzuje památkový ústav

Místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský už dostal odpověď od náměstka ministra kultury. Jak jsme vás už informovali, Vážanský se na úřad obrátil s dotazem na stav řízení o vyhlášení  památkové zóny Starý Prosek. Jak vyplývá z dopisu náměstka Vlastislava Ourody, památkové zóny nelze vydat vyhláškou ministerstva kultury, ale pouze opatřením obecné povahy. ?Vzhledem k tomuto nově navrženému […]

Památková zóna Starý Prosek ? ?míč? je teď na straně ministerstva

Před dvěma lety oslovila radnice Prahy 9 ministerstvo kultury se záměrem vyhlášení památkové zóny Starý Prosek. Tehdejší ředitel odboru památkové péče ministerstva odpověděl, že podnět eviduje a nechá ho posoudit. Od té doby nepřišla žádná odpověď. A tak místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský začátkem letošního července odeslal dopis náměstkovi ministra kultury Vlastislavu Ourodovi. Píše v […]

Navrhujeme vyhlášení Městské památkové zóny Starý Prosek

Dvacet lidí podepsalo náš podnět radě Prahy 9. Dokument se týká ochrany historické a památkové lokality na území Starého Proseka. Podnět převzal místostarosta Městské části Praha 9 Adam Vážanský. O odpovědi vás budeme informovat. Vážený pane místostarosto, obracíme se Vaším prostřednictvím na Radu MČ Praha 9 s podnětem k ochraně historického a památkového rázu starého […]