Navrhujeme vyhlášení Městské památkové zóny Starý Prosek


Dvacet lidí podepsalo náš podnět radě Prahy 9. Dokument se týká ochrany historické a památkové lokality na území Starého Proseka.

Podnět převzal místostarosta Městské části Praha 9 Adam Vážanský. O odpovědi vás budeme informovat.


Vážený pane místostarosto,

obracíme se Vaším prostřednictvím na Radu MČ Praha 9 s podnětem k ochraně historického a památkového rázu starého Proseka. Tzv. Prosecká náves představuje hodnotný soubor budov vesnicko- maloměstského charakteru a tvoří společně s blízkým Kostelem sv. Václava, farou a hřbitovem poslední dochovanou historickou lokalitu na Proseku.

Nachází se zde několik objektů sloužících původnímu účelu. Kromě sakrálních staveb jsou to sokolovna, škola, několik obytných domů a pohostinství. Prosecká náves s promenádou V alejíčkách mají značný potenciál stát se společenským a kulturním centrem Proseka a při propojení s nedalekými Proseckými skalami i zónou rekreační.

Je bezpochyby společným zájmem občanů Proseka a vedení MČ udržet jedinečný historický ráz tohoto území. Navrhujeme proto radě MČ Praha 9, aby iniciovala vyhlášení Městské památkové zóny Starý Prosek nebo se jiným způsobem zasadila o ochranu lokality před zásahy, které by nevratně poškodily její architektonickou a kulturní hodnotu.

Nabízíme podporu ze strany občanské veřejnosti a propojení s místními občanskými iniciativami. Chceme aktivně pomoci k tomu, aby se mezi obyvateli zvýšilo povědomí o historii naší čtvrti a aby se genius loci Prosecké návsi a kostela stal přínosem pro kvalitu života obyvatel starého i moderního Proseka.