Odpověď z ministerstva kultury: Vyhlášení památkové zóny Starý Prosek teď posuzuje památkový ústav


Místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský už dostal odpověď od náměstka ministra kultury. Jak jsme vás už informovali, Vážanský se na úřad obrátil s dotazem na stav řízení o vyhlášení  památkové zóny Starý Prosek.

Jak vyplývá z dopisu náměstka Vlastislava Ourody, památkové zóny nelze vydat vyhláškou ministerstva kultury, ale pouze opatřením obecné povahy.

?Vzhledem k tomuto nově navrženému postupu není nyní možné vyhlásit souborně větší počet pozemních celků za památkové zóny, jako tomu bylo doposud, ale musí se pro každé území, které má být prohlášeno za památkovou zónu, zpracovat samostatné opatření obecné povahy, které prochází řízením podle správního řádu. Tento postup vykazuje vyšší nároky jak kvalitativní, tak kvantitativní na proces prohlašování památkových zón. Větší nároky jsou kladeny také na vypořádání připomínek, na jednání s veřejností apod.,? vysvětluje v dopise ministerský náměstek.

Co se týká Starého Proseka, ministerstvo kultury už požádalo Národní památkový ústav o posouzení podnětu k vyhlášení památkové zóny.

Celou kauzu i nadále s napětím sledujeme.

Věříme, že Starý Prosek jednou bude městskou památkovou zónou.

Dopis z ministerstva kultrury ve formátu pdf

 

One thought on “Odpověď z ministerstva kultury: Vyhlášení památkové zóny Starý Prosek teď posuzuje památkový ústav

Comments are closed.