Stanovisko iniciativy ProProsek ke zprávě o Proseckém podzemí v časopisu Naše Praha 9, číslo 6/2016

Prosecké podzemí - zdroj: YouTube.com

Volné sdružení občanů ? iniciativa Proprosek považuje záměr Městské části Praha 9 na zpřístupnění proseckého podzemí za samoúčelný projekt, který nebyl s občany předem projednán,  který nezvýší kvalitu života obyvatel této lokality a který neúměrně zdražuje zamýšlenou revitalizaci naučné stezky Amerika. ProProsek sdílí pochybnosti o regulérním postupu MČ Praha 9, která investovala prostředky z fondů […]