Hostinec U Brabců jako živé pouto s minulostí (stanovisko iniciativy ProProsek)


Petice za záchranu Starého Proseka vznikla jako spontánní reakce obyvatel na zprávu, že nový vlastník Hostince U Brabců plánuje budovu zbourat a postavit místo ní bytový dům. Text petice jsme zveřejnili letos 16. dubna, podepsat jej bylo možné i na internetu, ale stovky signatářů vyjádřili podpisem svůj souhlas na základě osobních rozhovorů se členy iniciativy ProProsek, a poskytli tak cennou zpětnou vazbu.

Vyplývá z ní, že Hostinec U Brabců je místo kolektivní paměti obyvatel Proseka, kteří snahu o jeho zbourání odmítají a považují ji za ignoranství vůči kulturním hodnotám. Ztrátou této dominantní budovy prosecké návsi by zásadně utrpěl duch cenné historické lokality, s níž se identifikují nejen místní starousedlíci, ale i novodobí obyvatelé přilehlého sídliště.

Je pro ně živoucím poutem s minulostí. Při sběru podpisů jsme se nesetkali s nikým, kdo by budovu považoval pouze za zchátralý objekt hodný demolice.

Petici jsme ukončili symbolicky na svátek sv. Václava 28. září s celkovým počtem podpisů 2251. Pokud je nám známo, nebylo v historii Prahy 9 silněji podpořené petice. Děkujeme všem signatářům za to, že nejsou lhostejní k místu, kde žijí.

Hostinec U Brabců je v soukromém vlastnictví, od roku 2015 má nového majitele, který jej koupil už s platným demoličním výměrem. Ten vydal bez veřejného řízení Stavební odbor Úřadu městské části v roce 2012 tedy ještě v době platnosti ochranné pětileté lhůty na projekty realizované z fondů EU.

MČ Praha 9 investovala v roce 2009 do obnovy návsi 31 milionů korun z fondů EU a téměř 9 milionů z veřejného rozpočtu. Na návsi byla tehdy mimo jiné obnovena historická žulová dlažba. Likvidací historické zástavby pozbývá tato investice smysl.

Iniciativa ProProsek navazuje svými aktivitami na snahu MČ Praha 9, která před několika lety požádala MK o prohlášení Starého Proseka Městskou památkovou zónou. Vzhledem k neustálým změnám v legislativě a v přístupu státní správy k památkové ochraně nebylo žádosti dvakrát vyhověno, třetí žádost je v přípravě.

Na rozdíl od předchozích, tato varianta zahrnuje jen jádro bývalé vsi Prosek v okolí památkově chráněného kostela sv. Václava a přilehlé fary.

Iniciativa ProProsek usiluje nejen o zachování poslední historické lokality na Proseku, ale také o obnovení jejího někdejšího významu. Chceme, aby se stala přínosem místního kulturního a společenského prostředí, jako tomu bývalo dříve.

Proto navrhujeme místní samosprávě odkup budovy Hostince U Brabců a její přeměnu v kulturní a komunitní centrum, neboť prosecké sídliště je co do kulturní vybavenosti na jedné z nejnižších příček v Praze.

Vzhledem k tomu, že historické prostředí města je pro developerské záměry mimořádně přitažlivé a Hostinec U Brabců není v současnosti jediným necitlivým projektem, o kterém na prosecké návsi víme, chceme, aby se MČ Praha 9 zasadila o ochranu lokality jako celku, a to zejména ideově.

Územní studie vypracovaná odborným týmem, která by zohlednila historickou jedinečnost místa a současně požadavky místních obyvatel, by vytyčila developerům mantinely a jasně formulovala, jakou náves si přejeme zachovat a jakou ji chceme mít. Předešlo by se konfliktům a studie by zároveň podpořila naše volené zástupce v transparentních jednáních a rozhodnutích.

Několik studentských ateliérů ČVUT již nyní projevilo zájem zdarma vypracovat návrh jako studijní úkol, což by mohl být dobrý začátek pro širokou diskusi o budoucnosti tohoto starobylého území na Proseku.