Děkujeme! Petici za zachování Hostince U Brabců podepsalo 2 251 lidí

Prosecká náves dnes

Symbolicky v den státního svátku, kterým jsme si 28. září připomněli svatého Václava, jsme uzavřeli petici proti případné demolici Hostince U Brabců na Starém Proseku. Děkujeme vám všem, kteří jste připojili svůj podpis. Velmi si vážíme vaší podpory.

Petice trvala necelého půl roku. Přečtěte si dopis starostovi Prahy 9 a také jednu z připomínek obyvatelky z Proseka. O odpovědi starosty nebo městské části vás budeme informovat.


Vážený pane starosto,

k 28. 9. 2019 jsme ukončili petici za zachování historického jádra bývalé vsi Prosek a odkup a následnou rekonstrukci Hostince u Brabců, který je ústřední budovou prosecké návsi a má zásadní význam pro urbanistický celek kolem proseckého kostela sv. Václava.

K tomuto hostinci, který stojí na témže místě už od středověku, se navíc váže kolektivní paměť obyvatel Proseka, kteří o něj nechtějí přijít a svou vůli vyjádřili podpisy pod výše uvedenou petici.

Občanská iniciativa ProProsek navrhuje MČ Praha 9, aby budovu, která sloužila kulturním a společenským účelům a kde je dosud kromě hostince také společenský sál, vrátila původnímu účelu. A vyrovnala tím deficit kulturní vybavenosti blízkého proseckého sídliště.

Petici ukončujeme symbolicky ke dni svátku zemského patrona sv. Václava, jemuž je na Proseku zasvěcený patrně nejstarší svatováclavský kostel na světě ? státem chráněná památka. Jsme přesvědčeni, že vedení MČ Praha 9 musí všemi prostředky ochránit současnou historickou zástavbu kolem tohoto kostela a nedopustit její zničení necitlivými developerskými projekty.

Stran Prosecké návsi a její budoucí podoby by měla být zahájena široká veřejná diskuse s přizváním odborníků i zástupců občanů.

Žádáme, aby byli občané Prahy 9 informováni v měsíčníku Devítka, kde bude petice zveřejněna současně s vyjádřením zástupců místní samosprávy i občanských sdružení.

Žádáme, aby byla problematika ochrany Starého Proseka a Hostince u Brabců zařazena jako samostatný bod k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva MČ Praha 9.

Zároveň, vážený pane starosto, žádáme o písemné stanovisko k předané petici i k požadavkům vzneseným v tomto průvodním dopisu.

Za ProProsek: Renata Klusáková
Za petiční výbor: Marián Vojtek

V Praze 29. 9. 2016

Příloha k dopisu

Příloha dopisu


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

DOKUMENT: Interpelace na starostu Prahy 9

Zbourat a zase postavit. Na místě hospody U Brabců má stát věrná replika tohoto domu

Jak mají vypadat ?noví Brabcovi? a co si o tom myslíme