Děkujeme vám! Procházka Starým Prosekem se setkala s velkým zájmem

Procházku Starým Prosekem zahájily Renata Klusáková a Eva Červinková

Kolem sta lidí přišlo na procházku Starým Prosekem, kterou jsme uspořádali v sobotu 12. září.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přišli. Zavazuje nás to k tomu, abychom přemýšleli o dalších setkáních s vámi, a to častěji než při Dnech evropského dědictví.

Z původně plánované hodiny, které jsem chtěli prochátce věnovat, se staly více než dvě hodiny. Během nich jste se zajímali o dění na Proseku a diskutovali jste s námi.

Chceme také poděkovat panu faráři Stanislavu Prokopovi, který zpřístupnil kostel sv. Václava a povyprávěl o jeho historii.

Těšíme se s vámi na viděnou při dalších podobných akcích.