Vývoj kauzy Hostince U Brabců. Hrozí demolice budovy už v lednu?

Prosecká náves dnes

V červnu 2015 jsme předali radě Městské části (MČ) Praha 9 podnět k ochraně historické a památkové lokality na území starého Proseka v okolí kostela sv. Václava, s cílem zabránit likvidaci tohoto unikátního pozůstatku bývalé vsi Prosek.

V dubnu 2016 jsme na popud místních obyvatel zformulovali petici a v souladu s jejím obsahem jsme se obrátili na Zastupitelstvo Prahy 9 s výzvou zabránit zániku Hostince u Brabců, jakožto ústřední budovy Prosecké návsi:

„Vážení zastupitelé, opravdu necháte poslat k zemi hospodu, která je na Proseku od středověku, která přežila napoleonské tažení v roce 1813, obě války i komunistické budování. Občané Proseka nechtějí přijít o svou hospodu U Brabců! Zbourat ji, je proti zdravému rozumu. V roce 2009 investovala Městská část Praha 9 v rámci projektu Parter starý Prosek do obnovy této historické lokality takřka 40 milionů korun z fondů EU a veřejného rozpočtu.“

Petici za odkup a následnou rekonstrukci hostince u Brabců městskou částí Praha 9 a za zachování historického jádra bývalé vsi Prosek podepsalo 2251 lidí ? převážně z Prahy 9.

Vážíme si vašeho zájmu a děkujeme vám všem, kteří jste petici podpořili!

Během doby, kdy se petice podepisovala , jednala iniciativa ProProsek s památkáři na NPÚ i Magistrátu hl.města Prahy, na ministerstvu kultury, s Komisí územního rozvoje MČ Praha 9 a s místostarosty Doležalem z TOP 09 a Portlíkem a Vážanským z ODS. Také se současným majitelem objektu panem Stejskalem.

Ze dvou veřejných jednání Komise pro územní rozvoj vyplynulo, že MČ podpoří variantu zbourání původní budovy, která bude nahrazena její novodobou replikou ? ovšem větších proporcí a s další zástavbou ve stávající zahradě až těsně ke hřbitovní zdi.

Tato varianta je v rozporu s požadavky petice, a tudíž ji iniciativa ProProsek nepodporuje!

Po odevzdání petice proběhla na Úřadu MČ schůzka zástupců ProProsek, občanského sdružení Krocan, majitele budovy Stejskala a místostarostů Portlíka a Doležala, kteří deklarovali úmysl vyhovět signatářům petice a budovu odkoupit.

Následně o záměru informovali na listopadovém zasedání zastupitelstva, přičemž naši zastupitelé kromě nezávislé zastupitelky Dany Balcarové a zastupitele z TOP 09 MUDr. Michala Maška neprojevili o řešení problému sebemenší zájem.

Ze strany radních MČ jsme byli svědky znevažování smyslu petice a bagatelizace projevů občanské vůle. Dvěma požadavkům z naší petice sice bylo vyhověno ? a totiž stanovisko ProProsek bylo zveřejněno v měsíčníku Devítka (až v prosinci, nikoliv v listopadu, jak jsme žádali) a kauza byla zařazena do programu poslední letošní schůze zastupitelstva.

Zároveň však MČ na naši petici písemně neodpověděla, což jí ukládá petiční zákon, a neučinila tak ani po interpelaci.

MČ porušila zákon a dala tím jasně najevo svou přezíravost vůči občanům.

Přátelé, pamatujme si do dalších voleb, až zase Prahu 9 zaplaví plakáty slibující řešení konkrétních závazků.

Takřka půl druhého roku uplynulo od naší první veřejné výzvy k záchraně budovy Hostince U Brabců!

Jedinou skutečně nespornou aktivitou, se kterou jsme se setkali, bylo hledání důvodů, proč MČ nemůže nic udělat.

Zástupci MČ jednání záměrně protahují technickými obstrukcemi, jejich přístup je laxní, alibistický a působí jako zastírací manévry pro již dávno uzavřenou dohodu mezi majitelem, investorem a zástupci MČ. Příprava nového návrhu Památkové zóny Starý Prosek se zastavila už o prázdninách, údajně kvůli onemocnění osloveného odborného poradce.

Návrh tudíž nebyl předložen k projednání ani na listopadové schůzi Zastupitelstva a jeho další osud je nejistý. Proč v případě dlouhodobé nemoci neoslovila MČ jiného odborníka, který by práci dokončil, je další otázka, která z přístup radnice činí nevěrohodným.

Důležitá data:

2009
Městská část Praha 9 realizuje projekt Parter starý Prosek za téměř 40 milionů z fondu EU a z veřejného rozpočtu . V časopisu Devítka se jeden z našich radních vyjádřil: ?Všechny zásahy a investice v tomto území je třeba velmi citlivě a obezřetně zvažovat.?

2012
Stavební úřad MČ Praha 9 vydává povolení o odstranění stavby na budovu Hostince u Brabců. Ještě během ochranné lhůty na projekty financované EU, ve které se na výsledné podobě nesmí 5 let nic měnit.
Tzv. demoliční výměr vydala 18. 6. 2012 úřednice M. Červená a podepsal Ing. Václav Vaněk, vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje. Rozhodnutí nepředcházelo žádné veřejné řízení, do kterého by mohli vstoupit např. majitelé sousedních pozemků a občanská sdružení.

Považujeme to za hrubé pochybení, protože stavební úřad má možnost k posouzení demoličního záměru vyzvat dotčené strany a také na Praze 9 je tento režim v případě likvidace jiných objektů uplatňován.

2013
Žádost MČ o vyhlášení Městské památkové zóny (MPZ) Starý Prosek.
Na jednání zastupitelstva, které žádost schvalovalo, přítomen Ing. Vaněk i tehdejší majitelé Hostince U Brabců bratři Kloudovi.

Ze zápisu jejich debaty vyplývá, že ačkoliv se konkrétně o této budově a možnostech, jak ji opravovat a udržet, jednalo, Ing. Vaněk neuvedl , že už jím vedený stavební odbor vydal povolení k demolici. Zatajení této skutečnosti považujeme za záměrné uvedení veřejnosti v omyl.

2015
Podnět ProProsek k nové žádosti o vyhlášení MPZ

2016
Petice občanů za záchranu starého Proseka a odkup Hostince u Brabců Městskou částí

2017
Proslýchá se, že na 10. ledna je objednaná demolice budovy. Developer investorské firmy FINEP zprávu nevyvrátil ani nepotvrdil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *