Zastupitelé Devítky, máte šanci nám ukázat, že nás zastupujete. Nepromarněte ji!

Hostinec U Brabců

Interpelace iniciativy ProProsek na schůzi Zastupitelstva MČ Praha 9 dne 26. 4. 2014

Vážení zastupitelé, obracíme se na vás za občany Prahy 9, kteří nechtějí přijít o poslední historicky zachovalé místo na Proseku.

Na zprávu o zbourání Hostince U Brabců zareagovali místní obyvatelé nebývalou vlnou odporu. K petici, kterou na jejich podnět podala iniciativa ProProsek, se připojilo k dnešnímu dni (zhruba týden po jejím zveřejnění) bezmála 800 lidí na internetu tj. v elektronické verzi, petiční archy podepsalo cca 200 lidí.

Iniciativa ProProsek se věnuje lokalitě Starý Prosek delší dobu. Víme, že Městská část Praha 9 (MČ) před několika lety usilovala o její prohlášení památkovou zónou. Na náš podnět vedení MČ znovu oslovilo Ministerstvo kultury ČR (MK). Děkujeme za vstřícnou spolupráci místostarostovi Adamu Vážanskému.

Nyní je situace taková, že Národní památkový ústav (NPÚ), který byl pověřen MK posouzením žádosti, tento návrh opět nepodpořil. Oficiální zdůvodnění ještě MK neposlalo, nicméně víme, že důvod zamítnutí je formální a nebere v potaz kulturně-historický význam lokality pro Prosek, kde okolí kostela sv. Václava představuje jediný historický soubor budov vedle socialistického panelového sídliště. NPÚ argumentuje znehodnocením některých budov na prosecké návsi plastovými okny, nepůvodní střešní krytinou ap.

Nový majitel Hostince U Brabců svůj stavební záměr podmiňuje demolicí původní stavby. Nemá k místu žádný vztah, jeho cílem je co nejvyšší zhodnocení vložené investice. Úředníci ze stavebního úřadu Prahy 9 predikují uskutečnění demolice už na pozvánce k veřejnému projednání stavebního záměru, kde se píše, že jde o „bývalý“ Hostinec U Brabců.
Hostinec však je v pronájmu, stále funguje a místní obyvatelé jej mají rádi.

Na Facebooku ProProsek má příspěvek o petici dosah více než 43 500 a 160 sdílení, při počtu přes 600 fanoušků facebookového profilu ProProsek.

Občané, které jsme oslovili, jsou plánovanou demolicí velmi rozhořčeni a vyjadřují přesvědčení, že by budova měla zůstat zachována. Povolení k demolici vydal Stavební úřad Prahy 9 na žádost tehdejšího majitele p. Kloudy, který chtěl původní budovu odstranit a postavit nový multifunkční dům. Důvodem k demolici tedy nebyl špatný technický stav budovy.

Iniciativa ProProsek vidí jako jedinou možnost záchrany odkup tohoto domu MČ Praha 9, která ostatně už podobné odkupy nemovitostí např. pozemků na sídlišti Prosek v minulosti realizovala. Obracíme se v petici na vás, zastupitele, abyste k tomu vedení MČ vyzvali.

Vážení zastupitelé, zeptejte se svého vnitřního já, zda opravdu chcete poslat k zemi hospodu, která je na Proseku od středověku, která přežila napoleonské tažení v roce 1813, obě války i komunistické budování. Když se stavělo sídliště, měl padnout i Starý Prosek, ale nastalo se tak.

Občané Proseka nechtějí o budovu Hostince U Brabců přijít! Její zbourání je proti zdravému rozumu!

MČ v minulosti investovala do projektu Parter Starý Prosek skoro 40 milionů (31 mil. z fondů EU). Tato investice pozbývá smysl, pokud dominanta prosecké návsi zmizí.

V roce 2009 obhajoval projekt Parter Starý Prosek zástupce starosty Prahy 9 Jaroslav Tomšů v Devítce takto: „Navrhnout urbanisticko-architektonickou koncepci, která by na jedné straně rozšířila vybavenost Starého Proseka, po níž místní obyvatelé volají, a zároveň zamezila živelné výstavbě na úkor historických památek a zeleně, bylo oříškem. Naše priority jsou však jasné ? zachovat genia loci této oblasti a zároveň přispět k jejímu zatraktivnění.“

Vážení zastupitelé, v mysli většiny lidí je vytvořen obraz developera, který si může udělat, co chce, stačí, když někoho podplatí. V mysli většiny lidí je také obraz radních a zastupitelů, kteří si rozhodnou vždycky po svém a názor občanů je nezajímá. Je to žel ta nejhorší zpráva pro nás všechny, zpráva o lhostejnosti, rezignovanosti a ztrátě důvěry v demokracii.

Všichni si můžeme alibisticky umýt ruce: nelze už nic udělat, když na Hostinec U Brabců je vydán demoliční výměr. Ale můžeme se přece pokusit hledat řešení a spojit dobrou vůli pro veřejný zájem, který možná nedefinuje zákon, ale je podepřen názory zdejších obyvatel a jejich podpisy.

Budova Hostince U Brabců, kde bylo dříve kino a divadelní sál, by se mohla stát kulturním a společenským centrem Proseka, díky čemuž se vrátí život na proseckou náves a potažmo do nově budovaného rekreačního areálu naučné stezky Amerika .

Prověřme všechny možnosti, využijme všech prostředků, které má městská samospráva, jednejme o odkupu od soukromého vlastníka.

Zachovejme pamět místa pro budoucí generace, zde na Proseku máme takové už poslední ? proseckou náves přiléhající ke kostelu sv. Václava, který je nejstarší na světě zasvěceným tomuto světci.

Vážení zastupitelé, máte jedinečnou příležitost ukázat, že nás opravdu zastupujete, máte příležitost prolomit ten nepříznivý obraz v myslích většiny voličů, máte příležitost přimknout se k dobré vlně občanské iniciativy.

Prosíme, nepromarněte ji!

Za iniciativu ProProsek
Renata Klusáková