Pověst o založení kostela sv. Václava na Proseku


Založení kostela sv. Václava na Proseku popisuje Kronika česká Václava Hájka z Libočan. Vratťe se s námi do roku 970 a přečtěte si, co v kronice píše.

Kníže Boleslav času letního pojav některé své služebníky, obrátil se s nimi do Boleslavi z příčiny náboženství , aby místo to, kdež svatá krev strejce jeho vylita byla, navštívil.

A když tam přijel, plakal s velkým náboženstvím, žádaje od Pána Boha milostivého spravování a svým hříchům odpuštění. Po vykonání pak svého náboženství vsed na kůň, zase se do Prahy navracoval, a když přijel na to místo, kdež jsou někdy vezouce tělo svatého Vácslava odpočívali, veliká naň přišla dřímota.

I řekl služebníkům svým, Krotislavovi a Jarobojovi: ?Víte-li kudy bližší cestu ku Praze, tudy se obraťte a pospěšte, neb mě sen velmi obtěžuje.?

I řekl Jaroboj: ? Vímť já stezku v lese prosekanou, jenž slove Prosík, kudyž mají obyčej toliko pěší choditi. Ta nás velmi brzo na Libenského dvora louky přivede a odtuď do Poříčan nedaleko jest.?

I pospíšili jsou velmi pilně tím lesem, knížeti (aby nespal) kratochvilné věci rozprávějíce. Když se pak měli dolův s vrchu spustiti, řekl kníže: ?Již se nemohu snu obrániti, neb jsem od něho přemožen.?

A ssed s koně, na zemi se posadil a služebníci své koně svázavše, své pláště jemu prostřevše, aby snu povolil a odpočinul připravili a sami také odtuď nedaleko se položili a zesnuli. I spal jest kníže málo více než jednu hodinu a procítiv, řekl svým služebníkům:

?O jak jsem měl sen velmi rozkošný! Neb strejc můj Pána Boha milostivého mně dnes na tomto místě učinil. Mámť i já slušnou jemu učiniti odplatu na místě tomto bez meškání. Protož kámen velký vezměte a na tomto místě položte a kříže svatého znamení na něm mým pobočním nožem učiňte.?

¨A s tím vsedavše na koně, k Praze se brali.

Čtvrtého dne Boleslav pojav kameníky a zedníky z Prahy, vedl je na to místo a tu kázal kostel postaviti. I založil jest první kámen toho kostela on sám kníže svou vlastní rukou třináctý den června měsíce a dokonán jest den sedmnáctý měsíce září a posvěcen od biskupa Vojtěcha k poctivosti Pánu Bohu a ve jméno svatého Vácslava, a to při přítomnosti knížete Boleslava a mnoho jiných dobrých křesťanův.

A to posvěcování stalo se v neděli první den října měsíce.

Kostel sv. Václava najdete zde:

Kostel sv. Václava na webu Praha9.cz