Zbourat a zase postavit. Na místě hospody U Brabců má stát věrná replika tohoto domu

Hostinec U Brabců, dříve také Hostinec na náměstí

Nový projekt Hostince u Brabců počítá s demolicí původní budovy a vystavěním její víceméně věrné repliky, kde bude hospoda a komunitní sál o rozloze 120 metrů čtverečních.

Na zahradě domu mají vyrůst další budovy určené na byty. Zástavba dosahuje až ke hřbitovní zdi.

Komise rozvoje území na svém veřejném jednání, kde byli i zástupci ProProsek, doporučila, aby tato varianta byla dopracována do kompletní architektonické studie.

Zástupci Městské části se zavázali, že spolu s developerem představí projekt na webu radnice.

Iniciativa ProProsek ocenila vstřícný přístup majitele pana Stejskala, který do nového projektu zahrnul připomínky vzešlé z minulého projednávání. Zároveň žádá, aby byl projekt k připomínkám předložen Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Dnešní jednání vnímá ProProsek jako krok správným směrem a považuje jej za začátek cesty, která bude vyžadovat trpělivé vyjednávání a kompromisy na obou stranách.

Na základě petice dala radnice investorovi nabídku k odkupu. Zatím zůstává bez odpovědi.


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVEK

Nový projekt ?Brabcových? ? přijďte diskutovat na radnici

One thought on “Zbourat a zase postavit. Na místě hospody U Brabců má stát věrná replika tohoto domu

Comments are closed.